Diskuzní fórum

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videíchV posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse).

Obsah seriálu videa pro fotobanky

Průhlednost

Častou nutností při sestavování scén je skládání obrazů. Objekty jsou kombinovány s různým pozadím scény a to vyžaduje informaci o tom, která část obrazu objektu bude viditelná a která je průhledná (tedy kde bude vidět pozadí). Ve filmové technice se k tomu využívá jednobarevné pozadí - "chroma key". Objekt (např. herec) je nejdříve natočen před jednobarevným pozadím, poté je jeho obraz sloučen s obrazem scény a to tak, že místa s barevným pozadím se nahradí obrazem scény.

Jako jednobarevné pozadí se obvykle používá modrá nebo zelená barva, podle toho, zda objekt obsahuje zelenou nebo modrou barvu (barva nesmí být shodná s pozadím). Zelené barvě se dává přednost, protože snímače jsou na ni citlivější, nevyžaduje tak intenzivní osvětlení, obraz méně šumí a snímače mívají vyšší rozlišení.

Při digitálním generování videa se zelenou obrazovkou ("green screen"), použitou jako průhledné pozadí, je třeba pamatovat na to, aby v obrazu nebyla nikde použita zelená barva. Pozadí má mít pokud možno sytě zelenou barvu, kód (0,255,0). Pozor je třeba dát na hrany objektů. Nesmí nikde být poloprůhlednost, kde by zelené pozadí částečně prosvítalo. Při natáčení kamerou před zeleným pozadím je třeba dbát na to, aby po stranách objektů nebyly viditelné odlesky zeleného pozadí. Problematické jsou vlasy a srst zvířat, přes které nesmí zelené pozadí prosvítat (proto např. nelze fotit vlající vlasy).

V digitální technice je populárnější jiná metoda průhlednosti, "alfa maska" ("alpha matte"). Kromě běžného obrazu se samostatným kanálem přenáší informace o tom, která část obrazu je průhledná a která ne. Ve videích pro fotobanky obsahuje první půlka videa obraz a druhá půlka videa obsahuje alfa masku, kde bílý bod znamená platný bod obrazu popředí (neprůhledný) a černý bod znamená bod pozadí (průhledný). Při použití takového videa se použije pouze první půlka videa jako platný obraz, druhá půlka videa (s alfa maskou) se pustí do alfa kanálu, ovládajícího přepínání obrazu mezi popředím a pozadím.

Výhodou alfa kanálu je především to, že objekt v popředí může obsahovat jakoukoliv barvu (tedy i zelenou a modrou) a může být použita i poloprůhlednost. Pro upřesnění - poloprůhledná maska (tedy šedá barva) neznamená, že zdrojový obraz v tom místě bude poloprůhledný a bude prosvítat původní pozadí za objektem. Objekt musí mít v daném místě i nadále plné krytí. Poloprůhlednost se aplikuje teprve až při sestavování výsledné scény u koncového uživatele.

Pro fotobankéře má alfa maska jednu malou nevýhodu - protože alfa maska zabírá čas poloviny videa, musí být užitečná délka videa omezena na polovinu přípustné doby. Tedy při omezení délky videí na 30 sekund může být užitná délka videa pouze 15 sekund.

Třetí metoda průhlednosti je teoreticky nejdokonalejší - alfa kanál průhlednosti je přímo součástí formátu videa. Uživatel video pouze sloučí s pozadím pomocí blending operace ("alpha blend"). Soubor je ve formátu FLV, AVI nebo MOV a kodek je PNG nebo Animation. Ke konverzi sekvence obrázků s průhledností PNG nebo TGA na video s průhledností lze použít program ffmpeg. Bohužel nevýhodou metody je, že není příliš podporovaná. Z fotobank akceptují videa s průhledností jen ShutterStock, Pond5, VideoHive, VideoBloks, Fotolia a Pixta. Zatím není k dispozici mnoho programů, které by tyto formáty uměly používat. Proto je i nadále nutné kromě formátu s průhledností nabízet na fotobankách i předešlé dvě metody.

Seamless loop, smyčka

Pojem "seamless loop" znamená bezešvá, uzavřená smyčka. Napojíme-li takové video několikrát za sebou, musí na sebe jednotlivé části plynule navazovat, aniž je napojení znatelné. Nejčastějším využitím smyčky je stále se opakující pozadí scény (např. vlající vlajka).

Přestože je smyčka záležitostí spíše animací, můžeme ji částečně vytvářet i u nahrávek z kamery. Kousek ze začátku a konce nahrávky mezi sebou plynule prolneme, čímž bude přechod plynulý a nenásilný. Důležitý je výběr úseku nahrávky. Nemusí být podobnost mezi prvním a posledním snímkem úseku, ale musí být co největší podobnost ve středu místa přechodu. Nejlépe když děj celého úseku přechodu je na začátku i konci podobný. Tedy např. máme 12sekundový úsek vlající vlajky. Přechod chceme provést po dobu 2 sekund. Nejlépe aby to byl úsek, kde se vlajka pohybuje 2 sekundy na začátku podobně jako 2 sekundy na konci. Nejdůležitější ovšem jsou snímky 1 sekundu od začátku a 1 sekundu od konce, což je střed přechodu, protože v tom místě budou vidět snímky ze začátku i konce současně a neshoda by nejvíce rušila. Proto tato místa musí být co nejvíce podobná.

K prolnutí začátku a konce videa můžeme použít program SeamlessLoop. Video exportujeme pomocí VirtualDub do složky IN programu SeamlessLoop ve formátu TGA nekomprimovaný, počet číslic 4, žádné jméno. 12 sekund vlajky s 25 fps se uloží jako 0000.tga0299.tga. Protože chceme přechod 2 sekundy, nastavíme parametr "Over" v SeamlessLoop.ini na 50. Spustíme program SeamlessLoop. Video se zkonvertuje do složky OUT, ovšem bude kratší o dobu přechodu, bude tedy obsahovat obrázky 0000.tga0249.tga. Soubor 0000.tga otevřeme ve VirtualDub a video můžeme uložit.

Jiná situace je u animací. Tam obvykle máme možnost definovat přechod mezi začátkem a koncem a můžeme tak vytvořit opravdu plynulou seamless loop animaci. Správné navázání znamená nejen že obraz ve scéně musí být na začátku a konci animace shodný, ale že i pohyby musí na sebe správně navazovat, aby během přechodu nebylo patrné trhnutí. V některých případech můžeme návaznost zajistit tak, že připojíme animaci v reverzním směru (konverze pomocí VirtualDub). Např. míč skáče zleva doprava, tak připojíme zpětný chod animace, míč se vrátí opět zprava doleva. Pozice bude souhlasit, ale musí souhlasit i pohyb. Míč se v místech zvratů musí plynule zastavit, nemůže jen tak změnit prudce směr pohybu, to by vypadalo nepřirozeně a rušivě.

Jednou z častých chyb bývá chyba posledního snímku. Představte si, že chcete animovat otáčející se ručičku hodin v animátoru Animer. Podle úvahy nastavíte rotaci ručičky v prvním snímku na 0 stupňů a rotaci v posledním snímku na 360 stupňů. Což je zdánlivě správně - ručička během animace obtočí ciferník 360 stupňů a na konci animace je opět ve stejné pozici, jako byla na začátku, a dokonce i rychlost návaznosti je správná. Jenže pozor, pozice konce animace musí být stejná pro následující snímek za koncem animace, ne přímo pro poslední snímek. Když si takovou animaci pustíte, ručička sice poběží správně, ale na dvanáctce, během přechodu smyčky, ručička jemně cukne, protože bude po dobu 2 snímků stát na stejném místě. Řešením je že buď si vypočítáte správný přesný úhel, který má být na posledním snímku (např. animace je 5 sekund s 25 fps, to je 125 snímků, to je rychlost 2,88 stupňů na snímek, na posledním snímku tedy musí být úhel 357,12 stupňů), nebo za animací přidáte ještě jeden snímek, ve kterém nastavíte 360 stupňů a který bude zastupovat navazující první snímek. Po uložení animace tento poslední snímek smažete.

Nedaří-li se všechny děje animace nastavit tak, aby dynamika začátku a konce dějů navazovala (protože program ke konci pohyb interpoluje jinak než na začátku), může pomoct poskládání animací 3x za sebou. Děje se už "rozběhnou" a ustálí. Z animace potom vyříznete jen střední 2. část. A v úplně nejhorším případě, kdy se přece jen nějaké chyby přechodu projeví, může pomoct prolnutí programem SeamlessLoop, kterým se vykorigují poslední chyby nepřesností. Ovšem pamatujte na překryv a proto musíte animaci vygenerovat delší - tedy animace proběhne 3x, vy vezmete střední část animace, ale ponecháte ještě 2 sekundy před jejím začátkem. Překryvem 2 sekundy se úsek zkrátí na správnou délku a animace začne ve správném místě.

Na kontrolu návaznosti smyčky nestačí smyčku přehrát ve video přehrávači, ani se zapnutou volbou opakování. Přehrávač při opakování přehrávání video znovu otvírá a načítá, proto bude vždy patrné škubnutí. Video otevřete ve VirtualDub a volbou File / "Append AVI segment" připojte to samé video ještě jednou (nejde použít pro sekvenci obrázků, musí být AVI). Obrazovou stopu přepněte na "Direct stream copy" (stačí rychlé uložení, video není třeba překomprimovat) a uložte. Nyní si můžete video přehrát a zkontrolovat uprostřed videa místo přechodu, teď už musí být plynulé a čistě navazovat.

Time-lapse, časosběr

Technika time-lapse, neboli časosběr, slouží k záznamu velmi pomalých dějů. S time-lapse dostanete pomalý děj do takové rychlosti, kdy může vypadat zajímavě a dynamicky. Oblíbené jsou time-lapse mraků (valící se oblaka vypadají opravdu úchvatně), jeřáby při stavbě, hvězdy na noční obloze, lodní doprava, ruch velkoměsta, rozvíjející se květ, bující plíseň na chlebu, světlo a stín probíhající krajinou. Efektní je time-lapse nahrávka pouličního ruchu s efektem miniatur - aplikuje se blur maska, kdy horní a dolní část obrazu je rozmazaná a to vytváří dojem, že kamera ostří jen na střední část obrazu, podobně jako vypadá makro záběr s malou hloubkou ostrosti. Extrémní time-lapse jsou dlouhodobé záznamy s 1 snímkem denně (či spíše více snímků najednou, které se prolnou do 1 snímku, kvůli kompenzaci rušení) - jako např. celoroční záznam ukazující proměnlivost ročních období. K takovým účelům je už nutné použít pevně nainstalovanou kameru, např. online web kameru. Nahráváte-li time-lapse ve studiu (jako např. rozvíjející se květ), musíte použít umělé osvětlení. Vnější osvětlení je příliš proměnlivé.

Záznam můžete provést s fotoaparátem umožňujícím intervalové snímání (příp. s externím intervalometrem), s tabletem s funkcí časosběr, nebo i s běžným fotoaparátem s kamerou (výsledné video zrychlíte). Nouzově lze záznam exponovat i ručním mačkáním fotoaparátu, ale pokud nemáte dálkovou spoušť, bude zřejmě i s použitím stativu znatelný pohyb obrazu (nouzově lze vykorigovat filtrem Deshaker). Snímání časosběrem je jedna z možností, jak vytvořit videa s vyšším rozlišením než umožňuje běžná kamera - tedy např. 4K videa.

Fotoaparát upněte do stativu a přepněte co nejvíce nastavení na manuál - ostření, clona, čas, vyvážení bílé. Obraz potřebuje být po celou dobu nahrávky co nejstabilnější. Při ručním exponování vypněte stabilizátor a používejte alespoň spouštění časovačem, abyste zabránili otřesům. Při intervalovém snímání zvolte vhodný interval podle požadovaného zrychlení. Pro výsledné video 25 fps znamená interval 1 sekunda zrychlení 25x. Např. pro time-lapse mraků je rozumné zrychlení 30 až 70x, což znamená interval 1 až 3 sekundy. Není-li to problém, může být vhodnější použít rychlejší záznam než je potřeba. Video lze pak filtrovat s "motion blur" a tím z obrazu odstranit rušení jako šum nebo letící ptáky (kteří v time-lapse působí dost rušivě). Stupni zrychlení odpovídá i potřebná delší doba záznamu. Pro 30 sekund s 25 fps je potřeba 750 snímků. Při intervalu 2 sekundy to odpovídá reálné době záznamu 25 minut.

Po ukončení záznamu můžete již snímky spojit do výsledného videa ve VirtualDub načtením prvního snímku, ostatní se připojí automaticky. Ve volbě Video / "Frame Rate" položka "Change frame rate to" nastavte požadovanou fps, typicky 25. Ke spojení obrázků lze též použít např. freeware program RAD video tools. Nejsou-li snímky správně číslované (např. přeskočení jména přes půlnoc nebo z jiného důvodu VirtualDub nenačte sekvenci správně), může být nutné soubory přečíslovat - otevřete složku ve Windows, zvolte třídění podle času od nejstaršího, označte všechny soubory, pravým tlačítkem na prvním souboru nahoře zvolte Přejmenovat a zadejte cokoliv, soubory se očíslují správně.

Pokud jste fotili do RAW, bude nutné fotky nejdříve upravit. Otevřete první fotku v Camera Raw (Photoshop), proveďte potřebné úpravy, pak vyberte vše a aplikujte nastavení i na ostatní - synchronize. Exportujte do JPG, jméno s nulou na začátku a časovou sekvencí na konci. K hromadné úpravě JPG snímků lze využít dávkovou akci Photoshopu - úpravy barevnosti, odšumění fotek, oříznutí na normalizovaný formát, aplikování efektu miniatur.

Jestli jste pořídili nahrávku s kratším intervalem než je třeba, nebo dokonce záznam běžnou rychlostí, bude nutné video zrychlit. Dokonce je naopak výhodné provést záznam nejdříve běžnou rychlostí, umožňuje to eliminovat nežádoucí rušení. Zaznamenáváte-li jen snímky, bude výsledná nahrávka obsahovat nejen zrychlené pomalé děje které natáčíte, ale i směs běžných rychlých dějů. Rychlé děje v time-lapse videu působí velmi rušivě, protože se nezobrazují jako rychlé plynulé pohyby, ale jen jako rychlá nežádoucí rušení. Typický případ jsou ptáci při natáčení time-lapse mraků. Ve výsledném obrazu představují ptáci jen občas se ve snímcích objevující náhodné tmavé fleky, které vypadají jako nepříjemné rušení a šum.

Velmi rychlé děje je proto vhodné před zrychlením nejdříve vyfiltrovat. Video otevřete ve VirtualDub a do filtrů přidejte filtry "motion blur" a "temporal smoother" (v uvedeném pořadí). V konfiguraci "temporal smoother" nastavte maximální hodnotu. To zajistí prolnutí snímků mezi sebou, čímž se šumy a rušení výrazně eliminují. Filtry pracují podobně, ale "temporal smoother" efekt adaptuje podle proměnlivosti obrazu. Případně pro silnější efekt přidejte tuto dvojici filtrů několikrát za sebou. Video uložte.

Nově uložené video otevřete, filtry zrušte nebo vypněte. Nyní bude třeba video zrychlit. Některé operace ve VirtualDub nelze provádět současně, jsou nutné mezikroky s uložením. Dejme tomu že chcete video zrychlit 10x. Ve volbě Video / "Frame Rate" položka "Change frame rate to" nastavte rychlost 250 fps. Obrazovou stopu přepněte na "Direct Stream Copy" (změna fps nevyžaduje rekompresi obrazu) a video uložte. Otevřete nově uložené video. Nezapomeňte vypnout změnu fps a opět zapnout "Full processing mode". Chcete-li někdy rychle odstranit předešlá nastavení a filtry, nejjednodušší je VirtualDub ukončit a znovu spustit. Do filtrů přidejte filtr "Interpolate", ve kterém nastavíte cílovou frekvenci 25 fps. Uložte a hotovo.

Ukázka time-lapse seamless loop videa, pořízeného z web kamery (použito wget, webcam, "motion blur", "temporal smoother", SeamlessLoop). Ve fotobankách samozřejmě nemůžete prodávat videa z cizích webkamer, musíte použít vlastní. Kromě toho, veřejné web kamery nemívají pro fotobanky dostatečnou kvalitu.

Autor: PandaWild

Napadá vás ještě něco, co by v seriálu o tvorbě a prodeji videí v microstock fotobankách mělo zaznít? Napište to prosím do komentářů, děkuji.


Komentáře


Gravatar
21. červenec 2016, 14:20 basti
U timelapse je potřeba počítat s docela solidním opotřebením závěrky DSLR (sekunda videa = 25-30 fotek!), navíc je to velice náročné na baterku a místo na kartě. Závěrky naštěstí obvykle vydrží podstatně víc, než výrobce uvádí a u dražších modelů jdou vyměnit za přiměřenou sumu.

RAD Tools občas nespolupracují, stejně jako VirtualDub v některých verzích při pokusu o složení timelapse z obrázků padá. Existuje jednoduchý prográmek JPEGtoVideo, který umí timelapse složit. Klidně stačí jako nekomprimované AVI a pak s ním jde dál pracovat třeba ve VirtualDub.
 
Gravatar
6. prosinec 2016, 12:11 Gyro
Citace:
U timelapse je potřeba počítat s docela solidním opotřebením závěrky DSLR (sekunda videa = 25-30 fotek!), navíc je to velice náročné na baterku a místo na kartě. Závěrky naštěstí obvykle vydrží podstatně víc, než výrobce uvádí a u dražších modelů jdou vyměnit za přiměřenou sumu.

RAD Tools občas nespolupracují, stejně jako VirtualDub v některých verzích při pokusu o složení timelapse z obrázků padá. Existuje jednoduchý prográmek JPEGtoVideo, který umí timelapse složit. Klidně stačí jako nekomprimované AVI a pak s ním jde dál pracovat třeba ve VirtualDub.

ak by si robil 30 záberov za sekundu už to nie je timelaps ale klasické video :p "
 
Gravatar
17. únor 2017, 06:33 Libor2
Citace:
Citace:
U timelapse je potřeba počítat s docela solidním opotřebením závěrky DSLR (sekunda videa = 25-30 fotek!),

ak by si robil 30 záberov za sekundu už to nie je timelaps ale klasické video :p "

Basti měl na mysli 25-30 snímků u výsledného videa"
 

Přidej komentář
Pokud se chcete na něco zeptat, vyhledejte/zapište svůj dotaz na fotobankovém diskuzním fóru.

14. březen, 2018

Výdělky ve fotobankách 2017

Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2017

Napsáno 13. březen, 2018 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem opět použil loňskou kratší variantu dotazníku, přidal jsem snad jen jednu nebo dvě otázky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 114 respondentů, což je sice méně než v předchozích letech, ale pořád je to dostatečné množství pro nějaké smyslupné záběry. Pojdmě se na to podívat. Více...

Výdělky ve fotobankách 2016

Napsáno 27. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních statistik je na řadě detailnější rozpitvání výdělků českých fotobankéřů v zahrničních microstock fotobankách. Nejinak tomu bude i letos. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2016

Napsáno 24. březen, 2017 v sekci Fotobankový průzkum
Letos jsem z nedostatku času vyškrtal některé otázky z průzkumu, povětšinou to byly takové, jejichž odpovědi se moc neměnily. Průzkumu se zúčastnilo trochu méně respondentů (132), ale i tak si myslím, že mají výsledná data zajímavou vypovídací hodnotu. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Více...

Úprava zvuku videa aplikací Audacity

Napsáno 13. srpen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Při přípravě videí pro fotobanky je často zapotřebí úprava zvuku zvukovým editorem. U některých videí se sice bez zvuku obejdeme, ale jsou případy, kdy je zvuk nutností a nahrávku nám může znehodnotit hluk větru, šum či hudba na pozadí. Běžnému fotobankéři se zpravidla nevyplatí pořízení profesionálního nástroje, jakým je Adobe Audition. Proto se dnes podíváme na alternativu, open source program Audacity, verze 2.1.2. Je k dispozici pro Windows, Mac i Linux a je plně lokalizován do češtiny. Více...

Proč nám vadí prokládání u videa?

Napsáno 18. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prokládání nám komplikuje život v tom, že na PC nemá opodstatnění, ale kvůli televiznímu přenosu se stále ještě používá a je velmi obtížný vzájemný převod. Tento text berte jako první dodatek k seriálu o prodeji videí ve fotobankách. Více...

Jak na průhlednost, seamless loop a time-lapse ve videích

Napsáno 12. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
V posledním dílu seriálu "Videa pro fotobanky" se podíváme na tři zajímavé metody tvorby videa - několik možností řešení průhlednosti, postupy a nástroje pro vytvoření seamless loop (nekonečné smyčky) a tvorbu časosběrného videa (timelapse). Více...

Editace videa programem VirtualDub

Napsáno 11. červenec, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Program VirtualDub patří už léta mezi klasiku pro úpravu videí. Nejedná se přímo o střihový program, kterým byste mixovali klipy do celovečerního filmu. Ale to u fotobank nepotřebujeme, střih potřebujeme jen k odstranění nežádoucích částí záznamu z kamery. Větší přínos pro nás má VirtualDub jako obrazový filtr. K dispozici jsou nejen vestavěné filtry (pro úpravy jako změna jasu, barvy, překlápění, přidání vodoznaku, motion blur), ale na internetu jsou k nalezení velká kvanta pluginů do VirtualDub. Jako např. výborný filtr Deshaker, který dokáže stabilizovat roztřesený obraz až zázračně. Více...

Konverze videa nástrojem XMedia Recode

Napsáno 29. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa jsou komplexní soubory, které mohou obsahovat obrazovou stopu (stream, datový proud), zvukovou stopu nebo titulky. Stop stejného typu může být i více, např. zvukové stopy ve více jazykových verzích. Video v nějakém formátu (soubor s příponou MOV, AVI, MP4) se nazývá kontejner. Stopy v něm obsažené mohou být v nějakém komprimovaném tvaru (JPEG komprese, mezisnímková komprese, nekomprimovaný RGB). V záhlaví stopy je informace o kodeku, kterým lze stopu dekódovat (XVid, DivX, H.264, Motion-JPEG). Více...

Požadavky fotobank na formát videa

Napsáno 28. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Každá fotobanka má trochu jiné požadavky na videa. Mezi ty základní patří formát, rozlišení, datová velikost a délka videa. Některé přijímají editorial (zpravodajská) videa, jiná ne. Liší se také v možnosti nahrávání videa na jejich web. Na všechny tyto aspekty nahrávání videí na jednotlivé fotobanky se nyní podíváme. Více...

Tvorba videa pro fotobanky

Napsáno 27. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Videa se na fotobankách neprodávají tak často jako fotky či ilustrace, ale jejich ceny jsou podstatně vyšší a tak mohou být pro mnohé zajímavější oblastí tvorby. Minimálně jsou dobrým zpestřením portfolia, když vás vaše tvorba již omrzela. Výhodou videí může být pro mnoho autorů to, že fotobanky berou videa poměrně ochotně a málokteré video vyhodí. Více...

Prodej videa ve fotobankách

Napsáno 23. červen, 2016 v sekci Prodej videa ve fotobankách
Prodáváte na fotobankách fotky, ilustrace nebo vektory? Chtěli byste zkusit rozšířit portfolio o nový typ obsahu? Jste tvůrce video obsahu a hledáte odbyt pro své klipy? Zkuste prodej footage videa na fotobankách. V následujících dnech zde bude publikován šestidílný podrobný seriál o tvorbě videa pro fotobanky, jehož autorem je Panda Wild. Toto je jeho úvodní díl, který pro vás pro změnu napsala Soim. Více...

Výdělky ve fotobankách 2015

Napsáno 25. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Po zveřejnění základních výsledků fotobankového průzkumu přichází - tak jako každý rok - detailní rozpitvání výdělků českých a slovenských fotobankéřů. Snadno si tak můžete ověřit, jestli vyděláváte ve fotobankách více, či méně než průměrný respondent mého průzkumu. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2015

Napsáno 18. březen, 2016 v sekci Fotobankový průzkum
Letos to je už šestý ročník fotobankového průzkumu, jehož výsledky si právě prohlížíte. Oproti loňsku se jej zúčastnilo trochu méně fotobankéřů (149 oproti loňským 163), ale věřím, že i tak budou výsledky zajímavé. Letos jsem přidal snad jen jednu novou otázku a několik dalších jsem přeformuloval. Ale pojďme se podívat, jak to vše dopadlo: Více...

Rozhovor s úspěšným anonymním fotobankéřem

Napsáno 06. březen, 2016 v sekci Fotobankové příběhy
Krátce poté, co jsem spustil letošní fotobankový průzkum (mimochodem, pokud jste ještě nevyplnili anonymní dotazník pro letošní fotobankový průzkum, učiňte tak co nejdříve, děkuji!), mi napsal jeden z respondentů, protože špatně odpověděl na jednu z otázek - chtěl svou odpověď v dotazníku upravit, protože si myslel, že by to mohlo ovlivnit výsledné statistiky. Trochu jsem se podivil a zapochyboval, ale při hledání příslušného záznamu ve výsledcích průzkumu mi to došlo - jednalo se totiž o fotobankéře ze skupiny Top10, tedy byl to jeden z nejúspěšnějších českých fotobankéřů s opravdu velkými fotobankovými výdělky. Dotyčný se mi na konci emailu ještě omluvil, že se nepodepsal, protože by chtěl zůstat v anonymitě (což zcela chápu). Více...

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, fotobankovým food fotografem

Napsáno 07. duben, 2015 v sekci Fotobankové příběhy
Petr mě oslovil asi před rokem, začínal s fotobankami a chtěl poradit se Shutterstockem. Třikrát jej odmítli a pak se mi už neozval. Až půl roku na to mi napsal děkovný email - jeho příběh měl šťastný konec - na Shutterstock se na počtvrté dostal, v současnosti má jeho portfolio několik tisíc fotografií a fotobanky mu generují nezanedbatelný měsíční příjem. Jsem vždy velmi nadšen, když se takový příběh ke mě dostane, a proto bych se s vámi rád o něj podělil v tomto rozhovoru. Více...

Výdělky ve fotobankách 2014

Napsáno 23. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Přichází nedílná a nejvíce očekávaná součást mého fotobankového průzkumu - podrobný přehled výdělků v microstock fotobankách za rok 2014. Statistiky a srovnávání výdělků grafiků, fotografů, amatérů, profíků, fotobankových začátečníků i ostřílených fotobankéřů. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2014

Napsáno 22. březen, 2015 v sekci Fotobankový průzkum
Jubilejní pátý ročník fotobankového průzkumu zdárně proběhl s rekrodní účastí - celkem se ankety zúčastnilo 163 respondentů. Věřím, že díky novým otázkám (používané aplikace, zdroje inspirace) bude pro vás další tvorba pro fotobanky ještě zábavnější a snazší. Více...

Rozhovor s Magdou

Napsáno 04. září, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
S Magdou jsem se poprvé potkal na fotobance Dreamstime, kde mi sama napsala pozdrav, jakožto reakci na mé nováčkovské představení v diskusním fóru - registrovala se na tuto fotobanku o půl roku dříve než já. Následně jsem jí zavalil spoustou svých otázek na fotobanky a jejich fungování, stala se tak pro mne fotobankovým guru. Až později na českém fotobankovém diskusním fóru jsem zjistil, že nejen pro mě. Více...

Výdělky ve fotobankách 2013

Napsáno 25. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
Po roce opět přicházím s konkrétními statistikami výdělků z prodejů fotografů a ilustrátorů v zahraničních fotobankách. Následující informace jsou získány z anonymního dotazníku, ve kterém čeští a slovenští fotobankéři hodnotili své prodeje ve fotobankách za rok 2013. Z původních 128 respondentů jsem musel v některých srovnání část vynechat kvůli chybějícím údajům. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2013

Napsáno 17. březen, 2014 v sekci Fotobankový průzkum
I letos proběhl fotobankový průzkum (byl to již čtvrtý ročník) mezi českými (a samozřejmě také slovenskými) grafiky, fotografy, videotvůrci, kteří prodávají svou tvorbu na zahraničních microstock fotobankách. Dnes se podíváme na první výsledky této anonymní ankety, později přibude také článek s detailnějším rozborem výdělků. Více...

Oplatí sa fotiť pre fotobanky v roku 2014?

Napsáno 27. leden, 2014 v sekci Fotobankové příběhy
V Júni tohoto roku to budú 3 roky čo prispievame do fotobánk. Rád by som sa s vami podelil o náš príbeh. O fotobankách sme vedeli už dlhšie, ale čas dozrel v Júni 2011, keď sme sa zaregistrovali a vybrali z našeho portóflia cca 10 fotiek a skúšobne ich nahrali do BIG 5 fotobánk a vyrazili na víkend do Karlových Varov na filmový festival. V nedelu sme sa vrátili domov. Poschvalovali nám fotky a dokonca sme zarobili prvé doláre. Více...

Výdělky ve fotobankách 2012

Napsáno 25. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Jaké jsou skutečné výdělky fotografů a grafiků ve fotobankách? Jak se liší výdělky amatérů od profesionálů, grafiků od fotografů, začátečníků od pokročilých a veteránů? Jaké jsou výdělky těch nejlepších? Kolik vám dokáže vydělat jedna fotka nebo vektorová ilustrace za rok ve fotobance? Na všechny uvedené otázky odpovídám v tomto článku, který vznikl podrobněším zpracováním dat z fotobankového dotazníku za rok 2012. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2012

Napsáno 11. březen, 2013 v sekci Fotobankový průzkum
Tento rok byla účast v mém průzkumu mezi českými (a slovenskými) uživateli fotobank slabší. Ale i tak jej vyplnilo pěkných 111 respondentů a tak doufám, že sebraná data budou schopná o něčem vypovídat. Loňská vysoká účast byla způsobena odkazem z facebookových stránek fotobanky Pixmac, což bohužel také zapříčinilo jisté zkreslení výsledků. Letos se nic takového nekonalo a tak by měly data lépe odpovídat skutečnosti. Více...

Půl roku ve fotobankách

Napsáno 10. únor, 2013 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuji se Tomáš Mikula a rád bych se s vámi podělit o zkušenosti z mého prvního půl rok na trhu se stock fotografiemi. Začalo to na začátku minulého roku, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vůbec microstock je. V té době mi paradoxně nebylo ještě ani 18let. V říjnu minulého roku se situace změnila a konečně jsem udělal první kroky, které vedly k prvním prodejům. Více...

Ranní výlet za fotkou

Napsáno 09. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Nejsem typ, který fotí pro mikrofotobanky. Spíš si fotím, co chci a co kolem sebe vidím a pak některé snímky nahrávám na mikrofotobanky. Fotografování mám prostě jako koníček, který mě baví a vyplňuje mi volný čas. A jelikož dalším koníčkem je například turistika, či geocaching, kloudně se dají skloubit. Naštěstí má druhá polovička je na tom podobně a tak si výlety do přírody užíváme většinou spolu. Ač přítelkyně sama nefotí, je k mému koníčku povětšinou tolerantní. Někdy si vysloužím fotkou pochvalu, jindy kritiku a někdy i výsměch. Jako například u autoportrétu v ranní mlze. Více...

Petrův fotobankový příběh

Napsáno 06. prosinec, 2012 v sekci Fotobankové příběhy
Jmenuju se Petr a toto je můj fotobankový příběh. V době, kdy jsem hledal jiné zdroje příjmu kromě svého zaměstnání jsem byl s manželkou na dovolené na maltě (tzn. předělávali jsme koupelnu a kuchyni svépomocí) a počasí nám vyšlo opravdu krásné. Bylo léto 2009 a oba jsme také přestali kouřit, protože jsme se dozvěděli, že jsme těhotní, teda hlavně žena, ale nesmějte se, oba jsme přibrali (a já mám ještě teď váhu po porodu). Od září jsem opět nastoupil do práce, učitel zedníků na praxe. Více...

Nekopírujte, jinak vám zruší na fotobance účet

Napsáno 12. listopad, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Na začátku října mě jeden čtenář upozornil na podezřelé portfolio na fotobance Shutterstock, které mělo až nápadně podobné ilustrace jako to moje. Podíval jsem se na něj, a bylo to tak - portfolio obsahovalo asi 250 ilustrací, z nichž polovina byly moje hodně přesné napodobeniny a jejich variace. Na první pohled nebylo mnohdy ani poznat, zda to jsou předělané ilustrace, nebo úplné kopie. Majitelem portfolia byl nick "foto1883" a na Shutterstocku byl zaregistrován od roku 2012 - což myslím také trochu vypovídalo o tom, že to nebylo nechtěné pochybení autora. Více...

Co kreslit a fotit během roku pro fotobanky?

Napsáno 15. říjen, 2012 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Tak to je zapeklitá otázka. Na jednu stranu je výhodné tvořit obrázky s tématy, které se prodávají pořád - například jídlo, životní styl, průmysl, v případě ilustrací pak ikony, abstraktní pozadí, webové elementy. Na druhou stranu ale stojí za to, věnovat se také sezónní tématice - mám na mysli zejména svátky. Prodávájí se sice jen v určitém období v roce, ale o to masívněji. Více...

Výdělky fotobankéřů za rok 2011

Napsáno 13. duben, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Na základě dat z fotobankového dotazníku za rok 2011 jsem vygeneroval následující zajímavé statistiky o reálných výdělcích českých fotobankéřů v zahraničních microstock fotobankách. Oproti loňskému ročníku (pro porovnání doporučuji přečíst výsledky z loňského roku: Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách) jsem přidal pár dalších zajímavých statistik. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu 2011

Napsáno 28. březen, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Letos se fotobankového průzkumu zůčastnilo rekordních 155 fotobankéřů (to jest o 54 více než loni). Zásluhu na tom mají zejména facebookové stránky české fotobanky Pixmac, neboť tam uveřejnili odkaz na tento dotazník a tím znatelně přibylo respondentů (asi tak jedna třetina). Více...

Jste grafik který hledá práci? Zkuste kreslení (focení) pro fotobanky (brigáda, přivýdělek nebo práce na plný úvazek)

Napsáno 31. leden, 2012 v sekci Jak začít
Na internetu každou chvíli nacházím inzeráty, ve kterých grafici hledají práci. Rád bych jim doporučil jeden zdroj příjmů, díky kterému budou nezávislí, svobodní, můžou pracovat z tepla domova a když jim to půjde dobře tak i finančně dobře zajištění. Jde o kreslení pro fotobanky. Více...

Mikrofotobanky 2011 - průzkum mezi fotografy a grafiky

Napsáno 03. leden, 2012 v sekci Fotobankový průzkum
Po zdařilém prvním ročníku mikrofotobankového průzkumu je na řadě ročník druhý, který bude doufám ještě zdařilejší. O co vlastně jde? Loni jsem se rozhodl zmapovat českou fotobankovou sféru - zjistit, kolik je tu asi tak grafiků a fotografů, kteří prodávají své výtvory v zahraničních microstock fotobankách, kolik vydělávají, jak mají velká portfolia, na kterých fotobankách se jim nejlépe prodává a další zajímavé informace. Více...

Recenze knihy How to make money from your digital images

Napsáno 29. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Po delší době jsem si konečně našel čas a přečetl si další knihu o fotobankách a prodeji fotek v nich. Tentokráte se jednalo o starší titul (byl vydán v roce 2008) a tak mě zajímalo jak moc se svět fotobank za ty tři roky změnil. Více...

Recenze knihy Microstock Money Shots

Napsáno 19. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Microstock Money Shots: Turning Downloads into Dollars with Microstock od autorky Ellen Boughn je první kniha o microstock fotobankách, kterou jsem četl. V té době to byla docela novinka (vyšla v srpnu 2010) a docela se mi líbila. Autorka Ellen Boughn, je ve světě fotobank poměrně známá osobnost - v oboru je již přes třicet let, pracovala pro několik fotobank a sama jednu z nich založila (After-Image). Možná jste četli některý z článků na jejím Dreamstime blogu nebo na blogu o focení a fotobankách, který sídlí na její doméně. Více...

Zahraniční knihy o fotobankách

Napsáno 12. září, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Chcete-li snadno a rychle načerpat informace o tématu, která vás zajímá, ale o kterém toho moc nevíte (ať už je to programovací jazyk, software, nebo cokoliv jiného), tak mezi nejpohodlnější a nejrychlejší způsoby patří kniha - vše v ní máte přehledně popsáno a můžete si to prostudovat například cestou z práce nebo večer v posteli. Více...

Fotobanky a já, aneb jak to všechno začalo

Napsáno 06. září, 2011 v sekci Jak začít
S fotobankami pracuji již déle než 5 let - od počátku jako fotograf přispěvovatel, který na fotobankách prodává své fotografie, později jsem přidal i vektorovou grafiku a po několika letech jsem okusil i druhou stránku fotobank - začal jsem je používat jako zákazník a uživatel, který tam nakupuje. Všechno to ale začalo mnohem dříve... Více...

Jaké jsou výdělky českých fotografů a grafiků ve fotobankách

Napsáno 19. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
Reálné výdělky z fotobank – nejdůležitější otázka, jejíž odpověď zajímá většinu fotografů a grafiků, když přijde řeč na možnost prodávat fotografie a vektorové ilustrace v zahraničních microstock fotobankách. Mimochodem to byl také jeden z důvodů, proč jsem se pustil na začátku roku 2011 do fotobankového dotazníku. Po zveřejnění výsledků jsem se zaměřil do detailního prozkoumání výdělků českých fotografů a ilustrátorů. V tomto článku si můžete konečně ověřit, zda se fotobanky vyplatí a kolik se na nich dá opravdu vydělat. Více...

Výsledky fotobankového průzkumu

Napsáno 17. srpen, 2011 v sekci Fotobankový průzkum
V lednu 2011 jsem poprvé uskutečnil velký dotazníkový průzkum mezi českými prodejci v zahraniřních fotobankách s cílem zjistit nějaké informace (zajímalo mě zejména kolik jich je, kde prodávají a jaké jsou jejich výdělky). Celá anketa byla přísně anonymní a celkem měla poměrně velký úspěch - více než 100 respondentů! Nyní je načase seznámit vás s prvními výsledky. Více...

Danění příjmů z fotobank

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Prodej fotek a ilustrací ve fotobankách
Pokud vyděláváte pravidelně ve fotobankách na prodeji svých fotografií a ilustrací, pak byste neměli zapomenout své zisky zdanit - zahrnout je do svého daňového přiznání, které odevzdáváte na konci března. Více...

Jak začít prodávat fotky a ilustrace ve fotobankách

Napsáno 28. duben, 2011 v sekci Jak začít
Již jste slyšeli o tom, že v některých fotobankách berou a prodávají fotografie a další výtvory i od naprostých amatérů a že si lze tak vcelku slušně přivydělat? A teď přemýšlíte, zda to zkusit či nikoliv? V tom přípdě je tento úvodní článek určen přímo pro vás. Více...

Prodej fotek a ilustrací

Diskuzní fórum

O fotobankách, focení i kreslení vektorů můžete diskutovat na fotobankovém diskusním fóru.

Nejlepší fotobanky

Seznam těch nejlepších fotobank, setříděn podle výše výdělků:

Shutterstock Shutterstock
Dreamstime Dreamstime
Fotolia Fotolia
iStockphoto iStockphoto
BigStock BigStock
123RF 123RF
Graphic Leftovers Graphic Leftovers
Depositphotos Depositphotos
Pond5 Pond5

Více informací →

Newsletter

Přihlašte se k odběru občasného newsletteru s přehledem dění kolem fotobank

Fotobanky na Facebooku

Spoustu drobnějších zpráv píšu jen na Facebook.